2016. május 16., hétfő

Hat éves a Gödölye Szociális Szövetkezet

Elnöki beszámoló a 2016 májusi közgyűlésre.


A GÖDÖLYE Szociális Szövetkezet elsődleges célja hosszú távon fenntartható közösségi gazdaság létrehozása és működtetése, mely helyi termékekre és szolgáltatásokra alapul, valamint helyi igényeket, szükségleteket elégít ki. A feladat gyakorlati megvalósítása során az elsődleges fókuszba az élelmiszer ágazatot állítottuk.

Röviden a történetünk:


2010-ben a Gödöllői Weöres Sándor Egyesület által fenntartott iskola szülői közössége
rengeteg önkéntes munkával létrehozta a GÖDÖLYE Szociális Szövetkezetet, mint társadalmi vállalkozást, amely a TÁMOP 2.4.3-B2-10/2 pályázat forrásainak felhasználásával saját
konyhaüzem "A Mi Konyhánk" kialakítását tette lehetővé. A pályázat 2011 december és
2012 november között 5 fő hátrányos helyzetű személy foglalkoztatását. 7 fő szakmai képzését tette lehetővé. A pályázati támogatások felhasználásával felújításra került a szövetkezet  székhelyének és üzleti tevékenységének helyszínt biztosító ingatlan.

A "Mi Konyhánk" 2012 február elején kezdte meg működését Gödöllőn, az anyaiskola közelében bérelt konyha-étterem bérleményben. 2012 őszig csak az anyaiskola igényeire főzött a konyha. Nyári idényben bio és helyi élelmiszer alapanyagok feldolgozását, illetve kereskedelmi kiszerelését végeztünk.

A 2012 szeptembertől Zámbó Gábor szakács vette át a waldorf mamáktól a konyha vezetését, melynek eredményeként tevékenységünk kiterjedhetett az iskolánk falain kívülre is, több más Waldorf nevelési intézmény is kérte a szolgáltatásunkat.  A a bővüléssel összefüggésben konyhánk átköltözött Rákosszentmihályra. 2013 szeptembertől induló tanévben az Újpesti Regionális Gimnázium is megrendelőnkké vált. A személyes kapcsolatrendszeren alapuló minőségvisszajelzési rendszerünkre építve sikerült az ebédek minőségét folyamatosan olyan magas elégedettségi szinten tartani, ami - úgy gondoljuk, - nem szokványos a magyar iskolai közétkeztetési gyakorlatban.
A helyi termék boltunkat egyik üzleti partnerünk működő helyi termék boltjának “Kicsi Szép” néven való átvételével indítottuk el. A bolt tevékenysége azonban pénzügyileg nem vált fenntarthatóvá, ezért „Szatyor” közösségi bevásárló kör formájában szervezzük a helyi kézműves élelmiszer és biotermékek közösségi elosztását. Hírlevélen és FB oldalon tartottuk a kapcsolatot a közösség tagjaival..

A szövetkezet építész tervezői tevékenységet is folytatott. Az MBSz Nonprofit kft részére szadai helyszínre pályázati konstrukcióban bölcsöde engedélyezési és kiviteli terveit készítettük el. 2014 év év elején próbaétkeztetés szolgáltatást nyújtottunk a Kispesti Waldorf Iskolában. A szülők és a diákok között nagyon nagy sikert aratott a próbaétkeztetés. 2014 nyarán újabb TÁMOP 2.4.3. foglalkoztatási támogatást sikerült elnyerni, amitől új lendületet kapott a vállalkozás. A TÁMOP pályázat segítségével 14 új munkatársat tudtunk felvenni, akiket 15 hónapon keresztül kellett foglakoztatni. Ebből 10 hónapot a projekt támogatás finanszírozott, a maradék 5 hónapban saját bevételből kellett fedezni a foglalkoztatás költségeit.  Megállapodtunk a Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnáziummal arról, hogy pályázati támogatás segítségével kibéreljük az iskola konyhai épületszárnyát, és a nyár folyamán elvégeztük az átalakításokat és beköltöztünk. A kispesti iskola engedve a szülői nyomásnak végül megkötötte velünk a szolgáltatási szerződést, így szeptembertől az előző évihez képest kétszeresére növekedett adagszámmal kezdtük az új tanévet.

A 2015-ös év krónikája

A tanév folyamán tovább erősödött a menza szolgáltatásunk népszerűsége. Új óvoda csatlakozott a megrendelőink közé, így már három futár autó hordta naponta az ebédjeinket, mintegy 500 adagot. TÁMOP projekt támogatásának hátterével a gödöllői Fészek üzletházban üzemelő Kicsi Szép kézműves élelmiszer boltunk, és a gyermek ruha bizományi boltunk stabilan működött.

A 2015-ös tanévkezdés jelentős átalakulást hozott a konyha működésében.  Az adagszámok növekedésével összefüggő pénzügyi stabilitás növekedés egy sokkal nyugodtabb és érettebb munkastílust tett lehetővé.  A kezdő vállalkozásunk korábbi úttörő szakasza ugyan még nem zárult le teljesen, de érezhetően már a végefelé közeledik. Az úttörő szakaszt a folyamatos életben-maradásért folytatott napi küzdelem jellemezte, amely a vállalkozás pénzügyi helyzetének állandó bizonytalanságával és kiszámíthatatlanságával függött össze. Az állandó hadiállapotnak megfelelő harcos munkastílusnak egy lendületes- lelkes fiatal konyhai csapat felelt meg leginkább. E harcos szakasz lezárásaként két fiatal, lendületes szakács munkatársunk elhagyta konyhánkat, és más vállalkozásoknál folytatták szakmai pályafutásukat. Szeptembertől a helyükre belépett Pásztor Zoltán idősebb, érettebb személyiség lévén megfontoltabb, igényesebb munkastílus irányába terelte a konyha működését. Ezt a változást erősítette új, nagyon rutinos anyagbeszerző-futár és zöldségelőkészítő munkatársunk Plósz Mátyás belépése, aki átvette a napi kézi-pénztár kezelését is, amivel egy csapásra megoldódott a vállalkozás pénzügyi átláthatóságának gondja. A személyi változások hatására jelentősen nőtt a vállalkozás rendezettsége és tervszerűsége, amely jó alapot adott a szolgáltatás minőségének további emelésére.
Az új tanévben a Kispesti iskolát ugyan elveszítettük, viszont helyette sikerült megnyerni a Waldorf mozgalom zászlóshajójának, a Pesthidegkúti iskolának a bizalmát. További piaci távlataink szempontjából felbecsülhetetlen jelentőségű, hogy az ország legpatinásabb Waldorf-iskolájába is szállíthatunk, és ott jó véleménnyel vannak rólunk.
A konyhánknak otthont adó Regionális Waldorf Gimnáiumban – a Regiben – a tálalásban sikerült a magyarországi menzagyakorlatban egyedülálló színvonal emelkedést végrehajtani. Négy féle menüt kínálunk – hagyományos/gyorséttermi/reform-vega/saláta, lényegében all-you-can-eat stílusban, önkiszolgáló adagolással. A szülők, a diákok és a tanárok osztatlan örömmel és lelkesedéssel fogadták az új tálalási rendszert.
A pályázati támogatás megszünte utáni időszak szűkösebb lehetőségeihez létszámcsökkentéssel, részmunkaidős foglalkoztatással, és a gödöllői kereskedelmi tevékenység felszámolásával alkalmazkodtunk.

A minket vendégül látó Regionális Gimnázium életébe szervesen beilleszkedtünk.  A konyhánk udvarán megalapítottuk a Mária Kertet, az iskolai biokertészeti oktatás és képzés új központját. A biokertészeti bemutató központ a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével 2015-ben egy intenzív biokertészeti oktatási programot tudott elindítani. A sikeres programról nagyon szép dokumentumfilm készült: https://www.youtube.com/watch?v=njumoq6lSuY

A Regi udvarán több mint száz ellenálló tájjellegű gyümölcsfát és bokrot ültettünk el. Tavat és fűszerspirált építettünk. 250 m2 gyepet vontunk permakultúrás művelés alá, 200 m2 betonburkolatot távolítottunk el, esővíz gyűjtést, és automata kaput létesítettünk. Két alkalommal biogazdaképző tanfolyamot szerveztünk. Ösztöndíjjal támogatjuk egy waldorf-kertművelés tanárképző hallgató tanulmányait. Együttműködünk a Csillagberek iskola kertművelés oktatási programjával. Támogatjuk a Gödöllői Farm-Iskola kezdeményezést. Szakmai tanácsokkal segítjük a Solymári Fészek Waldorf Iskola konyhaüzemének elindulását. Testvérintézményi kapcsolatokat ápolunk az Ikladi Szederfa fogyatékos otthon „Szederbokor” Szociális Szövetkezetével. Technikai támogatást nyújtottunk a Gödöllői Waldorf Iskola étkező-tálalójának kialakításához.

Pénzügyi helyzetünket stabilizálva, szimbiotikus együttműködésben a Regionális Waldorf Gimnáziummal, jó hírünket megőrizve, munkatársi csapatunkat összeérlelve bizakodva tekintünk az eljövendő  2016-17-es tanév elé.

Nagy Gábor

igazgató elnök sk.

2015. szeptember 2., szerda

2015. május 27., szerda

2015. május 13., szerda

2015. május 4., hétfő

Tápláló erők lelki szellemi forrásai

"Nem csak kenyérrel él az ember"

címmel Sillye Imre a Keresztény Közösség lelkésze tart előadást 
Táplálkozásművészeti Műhely soronkövetkező alkalmával 
a Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium
 Göllner termében
 2015 május 6-án 18:00-tól, 
melyre szeretettel várunk.
cím: 1048 Budapest, Lakkozó u. 1-5